Pomorski fakultet Kotor, 25.12.2017

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci) dati su na oglasnoj tabli.