Pomorski fakultet Kotor, 18.02.2019

Konsultacije - OBEE2 (BM)Konsultacije iz predmeta Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike II na akademskom studijskom programu Brodomašinstvo:

-nakon časova predavanja i računskih vježbi i

- po potrebi se mogu organizovati na zahtjv studenta koji za iste uputi e-mail predmetnom nastavniku na  tanjav@ucg.ac.me.