Pomorski fakultet Kotor, 21.12.2017

Novi termin Kolokvijuma IIX

Kolokvijum II iz predmeta Matematika na studijskom programu Menadžment u pomorstvu i logistika (brojevi indeksa /2017) biće zakazan za petak, 22. decembra 2017. godine pomjera se u utorak, 26. decembra 2017. godine, sa početkom u:

  • 14:00 sati za studente sa neparnim brojem indeksa i
  • 15:30 sati za studente sa parnim brojem indeksa.

Kolokvijum II, za studente ponovce (sa indeksima /2016, /2015, /2014...), sa studijskih programa Menadžment u pomorstvu Kotor i Menadžment u pomorstvu Cetinje pomjera se u utorak, 26. decembra 2017. godine u 14:00 sati.

Molimo studente da se pridržavaju navedenog rasporeda!

Obavezno ponesite indeks ili ličnu kartu radi identifikacije. Dozvoljeno je koristiti kalkulator za izradu Kolokvijuma II. Upotreba mobilnih telefona, u bilo kakvom obliku, tokom izrade Kolokvijuma II je nedozvoljena i povlači trenutno udaljavanje sa ispita i ocjenu 0!