Pomorski fakultet Kotor, 12.11.2017

Kolokvijum I iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu Kolokvijum I iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se u petak, 17. novembra 2017. godine sa pocetkom u 11:15 sati.