Pomorski fakultet Kotor, 16.12.2017

Evidencija poena nakon porpavnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci)Rezultati nakon porpavnog zavrsnog ispita Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci) dati su na oglasnoj tabli.

Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika I na Menandzmentu u pomorstvu i logistici

09.09.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

25.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

11.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomostvu i logistici

24.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici

15.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

14.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici

12.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici

05.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Kolokvijum I iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

25.10.2017