Pomorski fakultet Kotor, 16.12.2017

Evidencija poena nakon porpavnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci)Rezultati nakon porpavnog zavrsnog ispita Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci) dati su na oglasnoj tabli.