Pomorski fakultet Kotor, 08.05.2018

Rezultati kolokvijuma II i seminarskih radova iz Marketinga usluga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logisticiRezultati kolokvijuma II i seminarskih radova iz Marketinga usluga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici dati su na oglasnoj tabli.