Pomorski fakultet Kotor, 19.03.2018

Obavjestenje o predavanju - 20.03.2018.Predavanje iz predmeta Teorija menadžmenta, održaće se u utorak 20.03.2018. godine, sa početkom u 11:15h.