Pomorski fakultet Kotor, 15.05.2020

DL - obavještenjeNa DL platformi studenti imaju dostupan pregled zbirnih rezultata prije završnog ispita. O terminu i načinu polaganja završnog ispita studenti će biti blagovremeno informisani. 

 

 

Broj posjeta : 91