Pomorski fakultet Kotor, 02.05.2018

Rezultati kolokvijuma II iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logisticiRezultati kolokvijuma II iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici dati su na oglasnoj tabli.