Pomorski fakultet Kotor, 01.12.2017

Popravni Kolokvijum I i raspored vježbi za 04/12/2017X

Vježbe iz predmeta Matematika I na studijskom programu Nautika i pomorski saobraćaj biće održane u ponedjeljak, 4. decembra 2017. godine od 10:00 do 12:00 sati.

Popravni Kolokvijum I iz predmeta: Matematika I i Matematika na studijskim programima: Nautika i pomorski saobraćaj (brojevi indeksa /2017) i Nautika (ponovci: brojevi indeksa /2016, /2015...) biće održan u ponedjeljak, 4. decembra 2017. godine, sa početkom u:

  • 13:00 sati za studente sa neparnim brojem indeksa/2017;
  • 14:00 sati za studente sa parnim brojem indeksa/2017 i
  • 15:00 sati za studente ponovce (brojevi indeksa /2016, /2015...).

Molimo studente da se pridržavaju navedenog rasporeda!

Za polaganje Kolokvijuma I, studentima sa brojem indeksa /2017 potreban je validan Moodle nalog!

Obavezno ponijeti indeks ili ličnu kartu radi identifikacije. Dozvoljeno je koristiti kalkulator za izradu Kolokvijuma I. Upotreba mobilnih telefona, u bilo kakvom obliku, tokom izrade Kolokvijuma I je nedozvoljena i povlači trenutno udaljavanje sa ispita i ocjenu 0!