Pomorski fakultet Kotor, 23.12.2017

Kolokvijum II iz Matematike IX

Kolokvijum II iz predmeta: Matematika I i Matematika na studijskim programima: Nautika i pomorski saobraćaj (brojevi indeksa /2017) i Nautika (ponovci: brojevi indeksa /2016, /2015...) biće održan u srijedu, 27. decembra 2017. godine, sa početkom u:

  • 14:00 sati za studente sa neparnim brojem indeksa/2017 i studente ponovce;
  • 15:00 sati za studente sa parnim brojem indeksa/2017.

Molimo studente da se pridržavaju navedenog rasporeda! 

Za polaganje Kolokvijuma II, studentima sa brojem indeksa /2017 potreban je validan Moodle nalog

Model Kolokvijuma II za studente po novom programu (/2017) je može se preuzeti sa Moodle portala predmata Matematika I. Studenti ponovci rade Kolokvijum II po starom programu.

Obavezno ponijeti indeks ili ličnu kartu radi identifikacije. Dozvoljeno je koristiti kalkulator za izradu Kolokvijuma II, kao i formule koje se dobijaju od nastavnog osoblja. Upotreba mobilnih telefona, u bilo kakvom obliku, tokom izrade Kolokvijuma II je nedozvoljena i povlači trenutno udaljavanje sa ispita i ocjenu 0!

Vježbe iz predmeta Matematika I neće biti držane u ponedjeljak, 25. decembra 2017. godine, jer je nadoknada za ovaj termin već odrađena u ponedjeljak, 11. decembra 2017. godine.