Pomorski fakultet Kotor, 19.01.2018

Usmeni dio završnog iz Matematike I i MatematikeX

Usmeni dio završnog ispita, kod prof. dr Nikole Mihaljevića, iz predmeta Matematika I i Matematika, studijski programi Nautika i pomorski saobraćaj i Nautika (ponovci - Kotor i Bar) biće održan u petak, 26. januara 2018. godine u 10:00 sati.