Pomorski fakultet Kotor, 14.12.2017

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) odrzace se u utorak, 19. decembra 2017. godine po sljedecem rasporedu:
u 9:30 sati studenti sa rednim brojem indeksa od 01/2017 do 40/2017,
u 10:45 sati studenti sa rednim brojem indeksa od 41/2017 do 79/17, kao i studenti ranijih generacija.
Studenti su duzni da podnesu identifikacioni dokument na uvid!

 

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2017