Pomorski fakultet Kotor, 14.12.2017

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) odrzace se u utorak, 19. decembra 2017. godine po sljedecem rasporedu:
u 9:30 sati studenti sa rednim brojem indeksa od 01/2017 do 40/2017,
u 10:45 sati studenti sa rednim brojem indeksa od 41/2017 do 79/17, kao i studenti ranijih generacija.
Studenti su duzni da podnesu identifikacioni dokument na uvid!