Pomorski fakultet Kotor, 16.01.2018

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) dati su na oglasnoj tabli.