Pomorski fakultet Kotor, 29.10.2018

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 


OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ DA ĆE SE PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA «TERESTRIČKA NAVIGACIJA» ODRŽATI DANA 06.11.2018. GODINE (utorak) PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

10 00 STUDENTI SA BROJEVIMA INDEKSA OD 01/18 ZAKLJUČNO SA 42/18

10 30 STUDENTI SA BROJEVIMA INDEKSA OD 43/18 DO 80/18, KAO I STUDENTI PREDHODNIH GENERACIJA

NAPOMENA:
POMENUTOG DANA NEMA REDOVNE NASTAVE

POŠTOVANJE GORE NAVEDENIH TERMINA JE OBAVEZNO!!!
STROGO JE ZABRANJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.

STUDENTI PRILIKOM PROZIVKE MORAJU DA POKAŽU PRIBOR ZA RAD NA KARTI KAO I IDENTIFIKACIONI DOKUMENT (INDEX, LIČNA KARTA, VOZAČKA DOZVOLA I SL.).

 


Predmetni nastavnik