Pomorski fakultet Kotor, 29.10.2018

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 


OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ DA ĆE SE PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA «TERESTRIČKA NAVIGACIJA» ODRŽATI DANA 06.11.2018. GODINE (utorak) PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

10 00 STUDENTI SA BROJEVIMA INDEKSA OD 01/18 ZAKLJUČNO SA 42/18

10 30 STUDENTI SA BROJEVIMA INDEKSA OD 43/18 DO 80/18, KAO I STUDENTI PREDHODNIH GENERACIJA

NAPOMENA:
POMENUTOG DANA NEMA REDOVNE NASTAVE

POŠTOVANJE GORE NAVEDENIH TERMINA JE OBAVEZNO!!!
STROGO JE ZABRANJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.

STUDENTI PRILIKOM PROZIVKE MORAJU DA POKAŽU PRIBOR ZA RAD NA KARTI KAO I IDENTIFIKACIONI DOKUMENT (INDEX, LIČNA KARTA, VOZAČKA DOZVOLA I SL.).

 


Predmetni nastavnik

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

14.12.2017