Pomorski fakultet Kotor, 29.12.2018

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracajuRezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju dati su na oglasnoj tabli.