Pomorski fakultet Kotor, 22.01.2019

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracajuRezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju dati su na oglasnoj tabli.