Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje 15/21
I završni dio ispita iz predmeta Poznavanje broda i plovidbe održaće se u Četvrtak 13.01.2022.god prema rasporedu koji je dat u prilogu.

Na ispit sa sobom ponijeti neki indentifikacioni dokument (indeks, lična karta, vozačka dozvola, ... ), digitron i hemisku olovku. Sve potrebne formule ćete dobiti na ispitu.

Usmeni dio ispita (pitanja) polažu svi, a pismeni dio ispita (zadaci) nije potreban za one koji su zadovoljni predloženim brojem bodova na pojedinim kolokvijumima.

Prilog: Spiskovi (raspored po grupama i satnica polaganja).

Dokumenti

Broj posjeta : 94

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.