Pomorski fakultet Kotor, 09.03.2020

Termin kolokvijumaObavještavaju se studenti Prve godine Nautike i pomorskog saobraćaja da će se I kolokvijum iz Engleskog jezika I održati dana 16. marta 2020. god u prostorijama Amfiteatra.

Prvu grupu studenata koja će  raditi kolokvijum I  čine studenti sa parnim brojem indeksa (od 8.15h do 09.15 h), dok će od 09.30 h raditi druga grupa stduenata sa neparnim brojem indeksa.
Napomnjem da se sav materijal sa predavanja i vježbi nalazi na Moodle portalu.

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 103