Pomorski fakultet Kotor

Najava završnog ispita
Završni ispit iz predmeta Astronomska i elektronska navigacija održaće se 8. juna u Amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor, sa početkom u 9h po grupama koje su date u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 20