Pomorski fakultet Kotor, 03.05.2018

Kolokvijum II iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracajuOBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ DA ĆE SE DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA «PRAKTIČNA NAVIGACIJA» ODRŽATI DANA 18.05.2018. GODINE (Petak)  PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

09 45     STUDENTI SA BROJEVIMA INDEKSA OD 02/17 ZAKLJUČNO SA 47/17

10 30    STUDENTI SA BROJEVIMA INDEKSA OD 48/17 DO 81/17, KAO I STUDENTI PREDHODNIH GENERACIJA

 

NAPOMENA:

POMENUTOG DANA NEMA REDOVNE NASTAVE

POŠTOVANJE GORE NAVEDENIH TERMINA JE OBAVEZNO!!!

STROGO JE ZABRANJENA  UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA

STUDENTI PRILIKOM PROZIVKE MORAJU DA DAJU NA UVID NEKI LIČNI DOKUMENT (INDEX, LIČNA KARTA, VOZAČKA DOZVOLA I SL.).