Pomorski fakultet Kotor, 13.12.2019

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum iz predmeta Primjena Računara u pomorstvu na studijskim programima Pomorska elektrotehnika i Nautika i pomorski saobraćaj održaće se u ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine, u Računarskom centru Pomorskog fakulteta, prema sljedećem rasporedu:

I grupa, 13:15h:

Studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, studenti sa rednim brojem indeksa od 1/19 do 35/19

II grupa, 13:45h:

Studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, studenti sa rednim brojem indeksa od 36/19 do 70/19

III grupa, 14:15h:

Studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, studenti sa rednim brojem indeksa od 71/19 do 85/19

kao i

Studijski program Pomorska elektrotehnika, sa rednim brojem indeksa od 1/19 do 20/19

IV grupa, 14:45h

Studijski program Pomorska elektrotehnika, svi ostali studenti.

Nije dozvoljena samoinicijativna promjena grupa. Studenti su u obavezi da posjeduju identifikacioni dokument i hemijsku olovku.

Kako bi pristupili polaganju, svi studenti su u obavezi da otvore nalog na Moodle portalu https://www.pfkotor.moodle.ucg.ac.me/ i da se prijave na odgovarajući predmet.

Broj posjeta : 98