Pomorski fakultet Kotor, 09.11.2017

Kolokvijum I i popravak kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici 

Kolokvijum I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici odrzace se u ponedjeljak, 13. novembra 2017. godine u amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.

Popravak kolokvijum I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici odrzace se u ponedjeljak, 20. novembra 2017. godine u amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.