Pomorski fakultet Kotor, 16.05.2018

Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehniciRezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici dati su na oglasnoj tabli.