Pomorski fakultet Kotor, 09.05.2018

Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Pomorskoj elektrotehnici Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Pomorskoj elektrotehnici odrzace se u srijedu, 16. maja 2018. godine sa pocetkom u 10:15 sati.
Popravni kolokvijum II iz Engleskog jezika II na Pomorskoj elektrotehnici odrzace se u srijedu, 23. maja 2018. godine sa pocetkom u 10:15 sati.