Pomorski fakultet Kotor, 27.12.2017

Nastava iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) 

Nastava iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) nece se odrzati u cetvrtak, 28. decembra u 15:15 sati i u petak, 29. decembra 2017. godine u 14:15 sati.