Muzička akademija

Program SIMPED 2021
Poštovani,

Program ovogodišnjeg SIMPED-a čine 31 izlaganje. Izlaganja su podijeljena u tri tematske cjeline: opšta muzička pedagogija, metodika nastave solfeđa i instrumentalna pedagogija. Dva ključna izlaganja otvorena su za sve učesnike. U prilogu je Program SIMPED2021 u PDF formatu, sa naznačenim sesijama i satnicama održavanja.

 

Dobrodošli!

Dokumenti

Broj posjeta : 60