Pomorski fakultet Kotor

Diseminacija Erasmus+ programa mobilnosti Pomorskog fakulteta Kotor: gostovanje studentkinja iz Rumunije u kotorskom radiju Skala
Diseminacija Erasmus+ programa mobilnosti Pomorskog fakulteta Kotor: gostovanje studentkinja iz Rumunije u kotorskom radiju Skala

Emisija „Skalin parapet”, koja se emituje svakog radnog dana od 11,30 do 12 sati, 03. juna ugostila je Erasmus+ studentkinje Cojocaru Elisabeta Geanina i Stefana Sava sa Pomorske akademije „Mircea Cel Batran“ iz Konstance-Rumunija i Ninu Dejanović, studentkinju Pomorskog fakulteta Kotor koja je bila u ulozi studenta domaćina i prevodioca.

U ovoj radio emisiji pod uredništvom gospođe Dubravke Jovanović, studentinje Elisabeta i Sava su iskazale svoje zadovoljstvo i divljenje ne samo ljepotom prirode koju ima Crna Gora i Kotor, već i toplinom i otvorenošću našeg naroda. Ove dvije studentkinje su povrdile da imaju želju da opet posjete našu zemlju i da će sa ponosom pričati o iskustvima kada se vrate kući.

Kada je u pitanju upoređenje pomorskog visoko-obrazovnog sistema u Crnoj Gori i Rumuniji, saznajemo da ne postoje veće razlike, posebno kada je u pitanju studijski program Nautika i pomorski saobraćaj koji one izučavaju na matičnom i fakultetu domaćinu. Takođe su naglasile da su im zaposleni u Pomorskoj biblioteci, koja sarađuje sa Fakultetom, izašli u susret po pitanju potrebne literature za učenje i izradu seminarskih radova. Naravno, nakon proglašenja vanrednog stanja povodom pandemije covid-19 ova opcija se zatvorila, pa su pristupile online sadržajima kao i svi ostali studenti. Kada je riječ o načinu polaganja ispita za vrijeme vandrednog stanja, nisu imale poteškoće u korištenju Moodle online platforme Fakulteta, tako da je njihov boravak u smislu akademskih obaveza prošao vrlo dobro.

Za kraj su izrazile veliku zahvalnost i zadovoljstvo na prilici da učestvuju u Erasmus+ programu i uvjerenje da bi ponovile iskustvo u Crnoj Gori. Takođe savjetuju mladim ljudima da budu svjesni da su oni nosioci budućnosti, jer hrabrost koju mladi imaju gradi mostove međunarodne saradnje među zemljama učesnicama ovog programa.

Takođe, Pomorski fakultet Kotor izražava zadovoljstvo u pogledu rada i zalaganja koleginica iz Rumunije koje su pokazale tokom vandredne situacije, ponašajući se u skladu sa pravilima Nacionalnog koordinacionog tijela i akademskim obavezama, očekujući nastavak saradnje i u budućem periodu.

Broj posjeta : 88

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.