Pomorski fakultet Kotor

Realizovan program mobilnosti na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti na visokoškolskim ustanovama, prof. dr Tatijana Dlabač je u priodu od 8 -12. novembra 2021. godine boravila na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu. Ova aktivnost je u okviru Erasmus + KA107 programa za mobilnost osoblja (Staff Mobility for Training) i u skladu je sa Grant Agreement model for Erasmus + staff mobility for training.

U okviru ove posjete prof. dr Tatijana Dlabač je razmijenila profesionalna saznanja sa kolegama sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, naročito u dijelu organizacije praktične nastave. Ovom prilikom ističemo da su  Fakultet tehničkih nauka u Čačku i Pomorski fakulteta Kotor povezani i kroz  realizaciju biaterlanog projekta “Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave” (EPEmod) pa je ovo bila prilika da rukovodoci projektnih timova  prof. dr Alenka Milovanović i prof. dr Tatijana Dlabač analiziraju postignute rezultate i pravce mogućeg nastavka buduće saradnje. Jedan od pravaca buduće saradnje je vezan za realizaciju praktične nastava na Pomorskom fakultetu Kotor kroz korišćenje udaljenih eksperimenata koji su postavljeni na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Tokom boravka je prof. Dlabač sa kolegama prof. dr Miroslavom Bjekićem. prof. dr Alenkom Milovanović i prof. dr Brankom Koprivicom imala priliku da detaljno pogleda sve postavljene eksperimente i napravi dogovor za njihovo korišćenje. Dobra saradnja sa prof. dr Milanom Plazinićem, prodekanom za nastavu Fakulteta tehničkih nauka u Čačku je potvrđena i kroz gostovanje prof. Dlabač na njegovoj nastavi za studente prve godine u okviru koje je predstavila Univerzitet Crne Gore  i Pomorski fakultet Kotor, kao i rezultate bilaterlanog projekta EPEmod koji se odnose na vrednovanje praktične nastave u oblasti osnova elektrotehnike i mjerenja.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku tokom ovog zimskog semestra preko razmjene u okviru Erasmus programa boravi Ilija Knežević, student druge godine master studija Pomorske nauke na Pomorskom fakultetu Kotor. Zahvaljujući dugogodišnjoj dobroj saradnji sa prof. dr Brankom Koprivicom i prof. dr Alenkom Miovanović, prof. Dlabač je prisustvovala času praktične nastave vezane za mjerenje neelektričnih veličina za studente master studija, koju u ovom semestru prati I naš student Ilija Knežević.

Tokom boravka u Čačku prof. Dlabač je razgovorala sa prof. dr Danijela Milošević, dekanom Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i prof. dr Snežanom Dragićević, prodekanom za finansije i saradnju sa privredom o mogućim novim pravcima saradnje, učešću na konferencijama, okruglim stolovima i zajedničkim projektima koji doprinose jačanju međuinstitucionalne saradnje, poboljšanju kvaliteta realizacije nastave i ostalih oblika saradnje.  

Ovom posjetom je potvrđena dugogodišnja dobra saradnja dva fakulteta.

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.