Pomorski fakultet Kotor

U maju i junu 2021/2022. rekordan broj Erasmus + mobilnosti na Pomorskom fakultetu Kotor
U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti u periodu od 16-20.05.2022. godine na Pomorskojm fakultetu Kotor borave kolege sa pomorskih akademija iz Litvanije (Lithuanian Maritime Academy, Klaipeda), Letonije (Lijepaja Marine College) i Srbije (Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku). Naša koleginica iz Srbije je Prof. dr Alenka Milovanović, iz Litvanije Doc.dr. Genutė Kalvaitienė, a iz Letonije kolege Maira Grosa, Ervita Pilverta i Aleksejs Panfilovs.

 Kolege su dočekane od strane menadžmenta Fakulteta, dekana Prof. dr Špira Ivoševića, prodekanice za nastavu Prof. dr Milene Dževerdanović Pejović, prodekanice za inovacije i razvoj Prof. dr Tatijane Dlabač, kao i koordinatorke za međunarodnu saradnju Doc. dr Senke Šekularac Ivošević. Prema agendama aktivnosti kolege su u skladu sa tipom mobilnosti obavile sve planirane aktivnosti, ali su i otvorene opcije za nove od kojih se posebno izdvajaju sljedeće: mogućnosti intenzivnije saradnje po osnovu Erasmus + i drugih programa mobilnosti, ostvarivanje predavanja po pozivu za predavače sa partnerskih institucija, optimizacija institucionalne organizacije fakulteta, načini razvoja pomorske karijere u Crnoj Gori i zemljama Evropske Unije, intenzivnije učešće na naučnim konferencijama koje se organizuju od strane Pomorskog fakulteta Kotor i partnerskih institucija, te su se komparirala pravila za unapređenje karijere i izbor u akademska zvanja.

U okviru ove razmjene posebno su razmotrene mogućnosti proširenja saradnje između naših fakulteta kroz uključivanje programa studentske prakse. Naše kolege su ovom prilikom posjetile Tivat, Budvu, Cetinje i Lovćen, te uživali u Starom gradu Kotoru i njegovoj kulturno-istorijskoj baštini.

 Ova mobilnost je još jedan primjer dobre višegodišnje saradnje partnerskih institucija i tradicija koja se kvalitetno nastavlja i u budućnosti. U najavi je realizacija preostalih mobilnosti shodno ugovorima do kraja juna, budući da nisu realizovane zbog situacije sa pandemijom.

Broj posjeta : 165

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.