Značajan broj Erasmus + dolaznih mobilnosti osoblja na Pomorskom fakultetu Kotor u toku jula 2022. godine

21.07.2022


Na Pomorskom fakultetu Kotor u toku jula 2022. godine realizovano je devet dolaznih mobilnosti osoblja.

Naime, u periodu 03-09.07.2022. godine na Pomorskom fakultetu Kotor boravio je Arvydas Jankauskas, rukovodilac nautičkog simulatora sa partnerske institucije Lithuanian Maritime Academy iz Litvanije (Klaipeda).

Takođe, u periodu 18. 07. – 22.07.2022. Pomorski fakultet Kotor posjetile su kolege sa “Mircea cel Batran”, pomorske akademije iz Rumunije (Konstanca): pukovnik Catalin POPA, prorektor za međunarodne odnose, potporučnik Marius CUCU, rukovodilac kancelarije za međunarodne programe i projekte, zamjenik komandanta Sergiu LUPU, prorektor za kontinuirani razvoj, Marian CATA, rukovodilac IT centra i RADULESCU Simona, službenica u sektoru računovodstva. U istom periodu, po prvi put ostvarena je mobilnost sa Univerzitetom u Ljubljani. Tačnije, vanredni profesor Jure Demšar, asistenti Marin Hero i Urban Pegan ostvarili su mobilnost u vidu treninga.

Kolege su dočekane od strane menadžmenta Fakulteta, prodekanice za inovacije i razvoj Prof. dr Tatijane Dlabač, prodekanice za nastavu Prof. dr Milene Dževerdanović Pejović kao i dijela nastavnog osoblja. U toku perioda mobilnosti razmijenjena su znanja i iskustva vezana za visoko obrazovanje u pomorstvu i prakse u dijelu obuka studenata i pomoraca. Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor upoznali su goste sa istorijskim razvojem, organizacionom strukturom, studijskim programima, projektnim aktivnostima, savremenim nastavnim metodama koje koristi Pomorski fakultet Kotor u okviru simulatora, laboratorija, Centra za obuku pomoraca i Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo.

Zaključeno je da Erasmus + program nudi brojne benefite za partnerske institucije i da će se višegodišnja saradnja nastaviti uz povećanje broja mobilnosti, ali i pokretanjem novih zajedničkih projekata.

Broj posjeta : 153

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.