Nastavak Erasmus + saradnje Pomorskog fakulteta Kotor i Pomorske akademije u Letoniji Tehničkog univerziteta u Rigi
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Pomorski fakultet Kotor njeguje dugogodišnju saradnju sa Pomorskom akademijom u Letoniji (eng. Latvian Maritime Academy of Riga Technical University) u okviru Eramsus + programa mobilnosti. Shodno tome, u periodu od 25. do 29. novembra 2023. godine na Pomorskom fakultetu Kotor boravile su profesorice Inara Plankova i Sandra Lielbarde iz oblasti pomorskog prava.

Koleginice su dočekane od strane dekanice Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Tatijane Dlabač i prodekanice za međunarodnu saradnju prof. dr Senke Šekularac-Ivošević. Ovom prilikom gošče su upoznate sa obrazovnim i infrastrukturnim kapacitetima Pomorskog fakulteta Kotor. U skladu sa izabranim vidom mobilnosti, profesorice su održale predavanja za studente Pomorskog fakulteta Kotor i prezentovale matičnu instituciju. Takođe, gošče su uzele učešće na trećoj Međunarodnoj pomorskoj konferenciji - KIMC 2023 koja je organizovana od strane Pomorskog fakulteta Kotor od 26. do 29. novembra 2023. godine. Tom prilikom koleginice su izlagale naučna istraživanja iz oblasti svog naučnog djelovanja i aktivno učestvovale na panelima od značaja za pomorsku industriju.

Zaključeno je da će se saradnja Pomorske akademije u Letoniji Tehničkog univerziteta u Rigi i Pomorskog fakuleta Kotor nastaviti u vidu širenja mogućnosti za Erasmus + mobilnosti i razvijanja budućih projektnih i istraživačkih aktivnosti.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.