Pomorski fakultet Kotor, 17.02.2021

Obnova sertifikata Centra za obukuX

Rukovodilac programa obuka u Centru za obuke Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Tatijana Dlabač je u petak, 12. februara 2021. godine, gostovala u Emisiji za pomorce na Radiju Crne Gore.

Krajem septembra 2020. godine su uspješno završene obnove sertifikata za odobrenje trening instituta i trening simulator centra (MTI i MSC). Kontrolu je izvršila priznata organizacija Bureau Veritas i na osnovu njihovog izvještaja je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (sada Ministarstvo kapitalnih investicija, Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu) izdalo Odobrenje za sprovođenje programa obuka do septembra 2025. godine.  


U Centru za obuke se kontinuirano radi, kako na sprovođenju akreditovanih obuka za koje postoji interesovanje, tako i na stalnom poboljšanju cijelog sistema rada.

Cijela emisija dostupna je na: 

 

Broj posjeta : 243