Pomorski fakultet Kotor, 25.03.2021

Iskustvo studenata Pomorskog fakulteta Kotor: Znanja i prakse na brodu nikad nije dostaKandidati koji pohađaju osnovne obuke u Centru za obuke Pomorskog fakulteta Kotor su imali priliku da u srijedu, 24. marta 2021. godine saznaju korisne informacije i dobiju dobre savjete vezane za prvi ukrcaj od našeg studenta Matije Raškovića, trećeg oficira mašine.

Matija je na primjeru svoje dokumentacije objasnio sve korake koji slijede od pohađanja osnovnih obuka i polaganja odgovarajućih ispita u lučkoj kapetaniji, preko vađenja ljekarskog uvjerenja i matrikule (pomorske knjižice). Posebnu pažnju je posvetio pripremi za intervju i samom procesu odvijanja istog. Kanidati koji pohađaju obuke, pogotovu studenti akademskog studijskog programa Brodomašinstvo, su bili zainteresovani da čuju prva iskustva iz “makine” po dolasku na brod. Matija je na veoma slikovit i jasan način objasnio kako treba da se postave buduću asistenti mašine prvih dana na brodu, odnosno tokom cijelog asistenstkog staža. 

Matija Rašković je završio osnovni akademski studijski program Brodomašinstvo, kao najbolji student prve generacije, sa prosječnm ocjenom 9,10 (“B“). Tokom osnovnih studija uspio je da odradi asistentski staž i stekne zvanje trećeg oficir mašine. Nakon završetka osnovnih studija je na Pomorskom fakultetu Kotor upisao master studijski program Pomorske nauke.

Dio svojih iskustava je kandidatima prenio i kolega Ivan Mraković, drugi oficir palube, koordinator osnovnih obuka u našem Centru za obuke. Ivan ima u svojoj matrikuli oko četiri godine plovidbe koju je ostvario u prethodnih  deset godina tokom kojih je završio osnovne studije Nautike kao najbolji student u generaciji sa prosječnom ocjenom 9,13 (“B“) i specijalističke studije Politehnike u pomorstvu sa prosjekom 9,50 (“A“).

Treba istaći i veoma aktivno učešće polaznika osnovnih obuka tokom ovog predvanja.

Zaključak nakon zanimljivih izlaganja naših oficira palube i mašine, Ivana i Matije, se najbolje može izraziti riječima našeg cijenjenog profesora, kapetana Marija Pilastra: “Znanja i prakse na brodu nikad nije dosta”!

 

 

Broj posjeta : 269