Pomorski fakultet Kotor

Važnost komunikacije u operacijama traganja i spašavanja
U Centru za obuke pomorskog fakulteta Kotor uspješno je završena obuka za GMDSS radio operatora sa opštim ovlašćenjem, u ponedeljak, 29. marta 2021. godine.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) je integrisani globalni pomorski komunikacioni sistem koji omogućava trenutno uzbunjivanje i brzu i uspješnu komunikaciju u operacijama traganja i spašavanja na moru.

Osnovni princip GMDSS-s je da svaki brod, bez obzira na ternutnu poziciju, odnosno zonu plovidbe, mora biti u stanju ostvariti potrebnu komunikaciju sa drugim brodom ili stanicom na kopnu i dati informacije koje će spasiti što više ljudskih života pri raznim nesrećama na moru. To je obezbijeđeno objedinjavanjem radio opreme, satelitske opreme i opreme koja obezbjeđuje automatsko uzbunjivanje i označavanje pozicije broda u slučaju nesreće. GMDSS koncept se bazira, prije svega, na traženju pomoći sa kopna od specijalizovane mreže SAR (Search and Rescue) centara i/ili od susjednog broda u koordinaciji sa SAR.

Pored teorijeske nastave kandidati su imali i praktičnu nastavu na GMDSS simulatoru. Tokom praktične nastave kandidati su osposobljeni da uspostave sve vidove neophodne komunikacije u operacijama traganja i spašavanja. Nakon sprovedene obuke svi kandidati su uspješno završili teorijski i praktični ispit za dobijanje Potvrde o uspješno završenoj obuci za GMDSS radio operatora sa opštim ovlašćenjem.

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.