Pomorski fakultet Kotor, 18.11.2018

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracajuRezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju dati su na oglasnoj tabli.