Pomorski fakultet Kotor, 29.10.2018

Kolokvijum I iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 


OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ DA ĆE SE PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA «NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU» ODRŽATI DANA 05.11.2018. GODINE (Ponedeljak) U 9 SATI I 30 MIN.

 

 

NAPOMENA:
STROGO JE ZABRANJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.
STUDENTI PRILIKOM PROZIVKE MORAJU DA DAJU NA UVID NEKI LIČNI DOKUMENT (INDEX, LIČNA KARTA, VOZAČKA DOZVOLA I SL.).
POMENUTOG DANA NEĆE BITI REDOVNE NASTAVE

 

PREDMETNI NASTAVNIK