Pomorski fakultet Kotor, 11.12.2018

Predavanje iz Krcanja i prevoza tereta na Nautici i pomorskom saobracaju, 13.12.2018.Predavanja kod doc. dr Gorana Belamarića i doc. dr Rina Bošnjaka iz predmeta Krcanje i prevoz tereta na studijskom programu Nautika i pomorski saobracaj odrzace se u cetvrtak, 13. decembra 2018. godine sa pocetkom u 14:00 sati u sali N2.

Studenti ce u srijedu, 12. decembra 2018. godine imati redovne casove kod kapetana Marija Pilastra.