Pomorski fakultet Kotor, 10.03.2020

Termin kolokvijumaObavještavaju se studenti II godine NIPS da će se prvi kolpkvijum iz Engleskog jezika III  odrzati dana 17.03. i to tako što će u 9.15 početi prva grupa sa neparnim  brojem indeksa, a u 10.15 druga grupa sa parnim brojem indeksa.

 
Prodekan
 
Broj posjeta : 102