Pomorski fakultet Kotor, 01.11.2018

Termin prvog kolokvijumaPrvi kolokvijum iz predmeta Elektronski navigacioni uređaji održaće se u ponedjeljak,  5. novembra 2018. godine sa početkom u 10:15h, u računarskoj sali Pomorskog fakulteta u Kotoru.

Kolokvijum se radi na Moodle platformi Pomorskog fakulteta - Kotor (http://pfkotor.moodle.ac.me). Mole se studenti da provjere funkcionalnost pristupa platformi i tačnost odgovarajućih lozinki. Posjedovanje identifikacionog dokumenta je obavezno prilikom polaganja testa.