Pomorski fakultet Kotor, 08.12.2018

Četvrti domaći zadatak (priprema za kolokvijum)Obavještavaju se studenti da je na Moodle platformi predmeta otvoren IV domaći zadatak. Domaći zadatak se odnosi na gradivo iz brodskih kompasa. Test je vremenski ograničen na 50 minuta, može se raditi najviše 3 puta, sadrži 27 pitanja (zadataka) i biće vrednovan sa maksimalno jednim poenom. Test se zatvara u subotu, 15. decembra 2018. godine u 23:56h. Vrednuje se posljednja izrada. 

Test je dio pripreme za II kolokvijum. Tokom dana će biti objavljen i drugi dio IV domaćeg zadatka (maksimalno 1 poen), koji se odnosi na gradivo iz inercijalnih navigacionih sistema i brodskih dubinomjera (do onog dijela koji je obuhvaćen dosadašnjom nastavom).