Pomorski fakultet Kotor, 22.12.2018

Termin popravnih kolokvijuma i nastave u ponedjeljak, 24. decembra 2018. godinePopravni kolokvijumi iz predmeta Elektronski navigacioni uređaji održaće se u ponedjeljak, 24. decembra 2018. godine sa početkom u 12:00 sati, u Računarskom centru Pomorskog fakulteta. Studenti mogu popravljati jedan ili oba kolokvijuma, po izboru.

Istog dana nastava će se regularno držati sa početkom u 10:15h, u sali P2. Termini završnog i popravnog završnog ispita biće naknadno objavljeni od strane Prodekana za nastavu.