Pomorski fakultet Kotor, 04.10.2020

Obavještenje o upisu na kurs na DL platformiStudenti mogu pristupiti kursu Elektronski navigacioni uređaji na DL platformi

https://dl.ucg.ac.me/

korišćenjem šifre:

enu2020

samostalnim upisom na kurs. Poželjno je da studenti upis izvrše prije početka nastave.

Broj posjeta : 62