Pomorski fakultet Kotor, 12.11.2018

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru na Pomorskoj elektrotehniciKolokvijum I iz Sigurnosti na moru na Pomorskoj elektrotehnici odrzace se u cetvrtak, 22. novembra 2018. godine u 18:00 sati.