Pomorski fakultet Kotor, 21.11.2019

Termin kolokvijumaKolokvijum ce se održati u četvrtak, 28.11. u amfiteatru, sa pocetkom u 14h.

Studenti imaju obavezu da ponesu indeks/lična dokumenta.

Broj posjeta : 111