Muzička akademija

Solfest 2019
Solfest 2019

U organizaciji Muzičke akademije na Cetinju će 21. i 22. marta 2019. godine biti održan Drugi međunarodni festival solfeđa – Solfest 2019.

Cilj manifestacije je veća afirmacija solfeđa kao bazičnog predmeta na svim novoima muzičkog školovanja i razvijanje ljubavi prema ovom predmetu, dodatni podsticaj učenicima koji pokazuju dobre rezultate iz predmeta solfeđo, kao i afirmacija nastavnika solfeđa.

Nastupe učesnika/ca će pratiti i vrednovati žiri u sastavu: dr Katarina Zadnik, Muzička akademija Ljubljana, dr Jelena Cvetković Crvenica, Univerzitet umetnosti u Nišu i dr Vedrana Marković, Muzička akademija Cetinje.

Pored nastupa učesnika/ca, u okviru ovogodišnjeg festivala planirane su dvije radionice za učesnike/ce, predavanje za nastavnike i studente, koncert profesora Muzičke akademije Žane Lekić i Nataše Popović, koncerti studenata i učesnika festivala, kao i okrugli sto, sa aktuelnim temama vezanim za muzičko obrazovanje u Crnoj Gori i osvrtom na Solfest 2019.

Etide sa klavirskom pratnjom biće dostupne na sajtu Muzičke akademije 1. marta 2019., a takođe i poslate e-meilom školama.

Na sajtu možete preuzeti obrazac prijave za učešće, propozicije i primjere zadataka sa Solfesta 2018

Prijave za učešće na Solfestu 2019. možete poslati do 6. marta 2019. godine, na e-mail adresu vedranam@ucg.ac.me

Ubrzo nakon isteka roka za prijavu učešća, biće napravljen raspored nastupa učesnika i program festivala. Sve informacije biće dostupne na sajtu Muzičke akademije, a takođe i poslate e-meilom školama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 069 019 881, docent dr Vedrana Marković

Solfest 2019. se održava uz podršku Ministarstva kulture.

Dokumenti