Pomorski fakultet Kotor, 16.11.2018

Konsultacije iz predmeta Spasavanje na moru na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 20. i 21.11.2018.Konsultacije iz predmeta Spasavanje na moru na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske) odrzace se u utorak, 20. i u srijedu, 21. novembra 2018. godine.

Prof. dr Pero Vidan