Pomorski fakultet Kotor, 26.12.2018

Konsultacije iz predmeta Medjunarodni sistem pomorske sigurnosti na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske) , 28.12.2018.Konsultacije iz predmeta Medjunarodni sistem pomorske sigurnosti na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske) odrzace se u petak, 28. decembra 2018. godine.

Prof. dr Pero Vidan