Pomorski fakultet Kotor, 12.11.2017

Kolokvijum I iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu  Kolokvijum I iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu odrzace se u petak, 17. novembra 2017. godine sa pocetkom u 14:15 sati.