Pomorski fakultet Kotor, 11.12.2017

Kolokvijum II iz Navigacije na upravljačkom nivou na NauticiKolokvijum II iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici održaće se u ponedjeljak, 18. decembra 2017. godine sa početkom u 13:00 sati.
Navedenog dana neće biti redovne nastave!